Després de la incorporació de Johnny Pascual als teclats, s'enregistra "Vívelo". Va ser editat i distribuït per Divucsa. La producció artística va estar a càrrec de Xarli Diego i la producció musical a càrrec d'Amado Jaen. Va ser enregistrat als estudis Audioclip de Barcelona al setembre de 1990 per l'enginyer de so Adolfo Rodríguez. Tots els temes d'aquest treball són compostos per K-melot excepte "Belinda" d'Amado Jaen. Van col·laborar Juanjo Tortosa, Ana Mª Tersol, A. Rodrigo, Santi Arisa, Jordi Vila, Fermín Puig i Montse Casas.